REVIEW OF COMPARATIVE LAW
Czasopismo Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Redaktor naczelny 

Andrzej HERBET

 

Członkowie redakcji

Aneta BIAŁY

Marcin BURZEC

Małgorzata GANCZAR

Katarzyna MIASKOWSKA-DASZKIEWICZ

Robert TABASZEWSKI

Jacek TRZEWIK

Michał ZAWIŚLAK

 

 

 

 

Adres Redakcji:
Review of Comparative Law

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Al. Racławickie 14, 20-950  Lublin
tel. (+48) 81 44-53-049, fax (+48) 81 44-53-729
www.kul.pl/review
e-mail: review@kul.pl

 

Wydawnictwo:
Wydawnictwo KUL,

ul. Konstantynów 1H

20-708 Lublin
tel. (48) 81 740-93-40

e-mail: wydawnictwo@kul.pl

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2017, godz. 09:17 - Marta Ordon