REVIEW OF COMPARATIVE LAW
Czasopismo Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Redaktor naczelny 

Andrzej HERBET

 

Członkowie redakcji

Aneta BIAŁY

Marcin BURZEC

Małgorzata GANCZAR

Katarzyna MIASKOWSKA-DASZKIEWICZ

Robert TABASZEWSKI

Jacek TRZEWIK

Michał ZAWIŚLAK

 

 

 

 

Adres Redakcji:
Review of Comparative Law
Al. Racławickie 14, 20-950  Lublin
tel. (+48) 81 44-53-049, fax (+48) 81 44-53-726
www.kul.pl/review
e-mail: review@kul.pl

 

Wydawnictwo:
Wydawnictwo KUL,

ul. Konstantynów 1H

20-708 Lublin
tel. (48) 81 445-45-01 (tymczasowy)

e-mail: wydawnictwo@kul.pl

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2017, godz. 20:06 - Małgorzata Ganczar