REVIEW OF COMPARATIVE LAW
Rocznik Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Dr hab. Marcin Szewczak (Redaktor Naczelny)
Dr Małgorzata Ganczar (Zastępca Redaktora Naczelnego)
Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski (Członek Redakcji)
Dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz (Członek Redakcji)

Dr Grzegorz Adam Skrobotowicz (Członek Redakcji)

Dr Michał Zawiślak (Sekretarz Redakcji)

Dr Jacek Trzewik (Sekretarz Redakcji)
Dr Marcin Burzec (Sekretarz Redakcji)
 

 

 

 

Adres Redakcji:
Review of Comparative Law
Al. Racławickie 14, 20-950  Lublin
tel. (+48) 81 44-53-049, fax (+48) 81 44-53-726
www.kul.pl/review
e-mail: review@kul.pl

 

Wydawnictwo:
Wydawnictwo KUL,

ul. Konstantynów 1H

20-708 Lublin
tel. (48) 81 445-45-01 (tymczasowy)

e-mail: wydawnictwo@kul.pl

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2015, godz. 12:25 - Małgorzata Ganczar