Redakcja półrocznika "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne"

 

dr Artur Hamryszczak 

- redaktor naczelny

 

 

Redaktorzy tematyczni:

 

ks. dr hab. Waldemar W. Żurek, prof. KUL - historia najnowsza

ks. dr hab. Piotr Szczur, prof. KUL - historia starożytna i patrologia

ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL - historia średniowieczna

ks. dr hab. Józef Szymański, prof. AP - historia Kościoła na Wschodzie

i duszpasterstwa polonijnego na Zachodzie

dr hab. Maria Dębowska, prof. KUL - archiwistyka

ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL - historia nowożytna i bibliotekoznawstwo

dr Beata Skrzydlewska - historia sztuki i muzealnictwo

ks. dr Stanisław Tylus - edytorstwo źródeł

dr Joanna Nastalska-Wiśnicka - bibliotekoznawstwo

dr Daniel Kiper - prasoznawstwo

 

 

Redaktorzy językowi:

 

dr hab. Lech Giemza - język polski

mgr Aneta Kiper - język angielski

 

 

 

Redaktor statystyczny:

 

dr Krzysztof Jurek

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2018, godz. 14:22 - Artur Hamryszczak