Zespół redakcyjny Lubelskich Zeszytów Prawniczych KNSP KUL

Rok akademicki 2015/2016

 

 

 redaktor naczelny

Przemysław Caputa

 

Opieka naukowa

 dr Paweł Zdanikowski

 

 

Redaktorzy

Paweł Mącik

Joanna Marczuk

Małgorzata Nowińska

 

Wydawca

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Adrian Misiejko
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2016, godz. 17:09 - Przemysław Caputa