dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL - redaktor naczelny

dr Paweł Sieradzki - sekretarz redakcji

dr Paweł Janowski - redaktor tematyczny

dr Sławomir Zych - redaktor tematyczny

Autor: Paweł Janowski
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2015, godz. 12:52 - Paweł Janowski