Oferta nr:493/2017

 

Praktyki studenckie w redakcji Encyklopedii 100-lecia KUL

 

Zapraszamy studentów różnych kierunków (preferowane: polonistyka, edytorstwo, dziennikarstwo, historia, historia sztuki, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka, teologia) do odbycia praktyk studenckich w Instytucie Leksykografii KUL na stanowiskach: redaktor naukowy, asystent redaktora naczelnego, dokumentalista, adiustator, korektor.

 

Praktyki odbywają się w siedzibie Instytutu Leksykografii KUL,

ul. Chopina 27 (Gmach Biblioteki Głównej KUL), pok. 560, w godz. 8-16.

           

Praktykanci uczestniczą w pracach naukowo-badawczych, organizacyjnych i redakcyjnych związanych z przygotowaniem Encyklopedii 100-lecia KUL, która ukaże się w grudniu 2018 r.

 

Po odbyciu praktyk istnieje realna możliwość podjęcia stałej współpracy z Instytutem przy realizacji kolejnych projektów naukowo-badawczych i edytorskich (np. przygotowanie Suplementu Encyklopedii Katolickiej) w charakterze redaktora, korektora lub autora tekstów. Umożliwiamy zdobycie lub poszerzenie unikatowych umiejętności zawodowych w zakresie specjalności: encyklopedysta, leksykograf, edytor, redaktor naukowy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV (z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)” na adres e-mail: ek@kul.pl 

 

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest wpisany do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 413.
Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2017, godz. 08:07 - Olga Żarska-Stępień