Referaty i postery (wystąpienia czynne):

1. Międzynarodowa Konferencja: „Szkoła a wychowanie seksualne", Zielona Góra, WSP maj 1997. Referat pt.: „Modelowanie ról męskich i kobiecych przez telewizję";

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Pedagogika chrześcijańska wobec zagrożeń rozwoju dziecka", Warszawa, listopad 1997. Plakat : „W te samą stronę" - program wychowania pro - rodzinnego autorstwa prof. dr hab. Marii Braun-Gałkowskiej;

3. Sesja Naukowa: „Oblicza macierzyństwa", Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Rodziny KUL, Lublin, wrzesień 1998 Referat pt.: „Obraz kobiety i macierzyństwa w wybranych mediach";

4. VI Ogólnopolska Konferencja „Aktualności Psychologiczne", KUL, Lublin, Kwiecień 1999. Warsztat pt.: „Grupa Balinta";

5. IX Konferencja Ogólnopolska „Aktualności Psychologiczne", KUL, Lublin, kwiecień 2002. Warsztat pt.: „M. Balinta koncepcja pracy nad relacją terapeutyczną - teoria i praktyka";

6. Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna „Rysunek projekcyjny w badaniach psychologicznych", Lublin, maj 2002. Plakat: „Diagnoza emocji dziecka na podstawie rysunków ulubionej bajki";

7. XXXI Zjazd Naukowy PTP: Psychologia w perspektywie XXI wieku", KUL, Lublin, wrzesień 2002. Plakat: „Rysunek ulubionej bajki jako narzędzie ujawniające emocje i mechanizmy obronne dziecka";

8. Forum Wychowawcze: „Wspieranie rozwoju młodzieży w procesie dojrzewania", Promocja Edukacji, Leżajsk, Marzec 2003. Warsztat pt.: „Rola wychowawcy w kształtowaniu prawidłowych postaw";

9. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Nowoczesne technologie informacyjne w systemie kształcenia i wychowania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, listopad 2003. Referat pt.: „Reklama telewizyjna a dzieci";

10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Dziecko i media elektroniczne - nowy wymiar dzieciństwa", Zakład Pedagogiki Społecznej , Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, Supraśl 17-18 maja 2004. Referat: „Reklamy w programach telewizyjnych".

Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2009, godz. 10:10 - Tomasz Gosztyła