Apel Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność"


Regionalna Sekcja Nauki


(„NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Biuletyn informacyjny Regionu Środkowo-Wschodniego, nr 5(726), Lublin 31.05.06)

25 kwietnia br. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącym rady sekcji na koleją kadencję 2006-2010 został dr Józef Kaczor.
Regionalna Sekcja Nauki Regionu Środkowowschodniego, funkcjonuje od 19 maja 2000 r., przekształcona z działajacej wcześniej Komisji Porozumiewawczej Lubelskiego Ośrodka Naukowego NSSZZ „Solidarność”. Przewodniczącym sekcji, wybranym 17 grudnia 2001 r., a nastepnie 14 maja 2002 r. /na kadencję 2002-2006/ był nieprzerwanie Józef Kaczor.
Sekcja, pdobnie jak wczesniej KPLON, jest reprezentacją struktur związkowych istniejących na wszystkich państwowych wyższych uczelniach W Lublinie /Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Akademia Rolnicza, Politechnika Lubelska, Akademia Medyczna, Katoliccki Uniwersytet Lubelski/. Zrzesza ona 1618 zwiazkowców /637 - UMCS, 262 – AR, 260 – PL, 250 – AM, 209 – KUL/
Ostatnie lata w środowisku naukowym upłynęły pod znakiem przygotowywanej ustawy o szkolnictwie wyższym, uchwalonej ostatecznie w lipcu 2005 r. Ustawa przyjęta przez poprzedni parlament, oprotestowana została przez struktury NSZZ „Solidarność” środowisk naukowych. Ułomny charakter przyjętych przepisów, już wpłynął negatywnie na regulacje płacowe oraz model kariery naukowej.
Nowy problem, to zgłoszony w ostatnich miesiącach projekt rządu wycofania „normy 50 procent” odpisów podatkowych dla pracowników uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych. Realizacja tego pomysłu, zmniejszyłaby dochody roczne przcownika akademickiego średnio o jedną pensję. Akademicka „Solidarność”, już podjęła przeciwdziałania w tej sprawie. Jednym z nich jest wystosowane w imieniu WZD pismo do premiera RP /patrz niżej/.
Walne Zebranie Delegatów zaapelowało do wszystkich członków komisji uczelnianych NSZZ „Solidarność” o złożenie wniosków o udostępnienie dokumentów /zapytanie o status pokrzywdzonego na podstawie ustawy o IPN/ w terminie do 30 czerwca 2006 r. WZD zobowiązało także przewodniczącego i członków rady sekcji do roozpropagowania idei jak najszerszego występowania z podobnymi z podobnymi wnioskami do IPN przez szeregowych związkowców „Solidarności” m.in. poprzez udostepnianie odpowiednich formularzy w siedzibach komisji związkowych.
W związku z dramatyczną sytuacją finansową uczelni publicznych, WZD zaapelowało do parlamentu RP o zwiększenie w budżecie państwa na rok 2007 nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe. Apel powyższy wysłany został do posłów i senatorów Lubelszczyznyoraz do sejmowej komisji zajmującej się szkolnictwem wyższym.
W trakcie WZD dokonano wyboru władz na kolejną kadencję.Przewodniczącym sekcji został ponownie Józef Kaczor. W skład rady sekcji weszli ponadto: Bożena Jasińska, Dobiesław Nazimek, Aleksander Padewski, Ewa Skrzetuska, Piotr Tosiek i Andrzej Trembaczewski z UMSC, Agnieszka Poniewozik i Alina Rynio z KUL, Beata Petkowicz i Elżbieta Jędraszewska z AM, Barbara Maniak, Marek Kuna-Broniowski i Elżbieta Podstawka-Chmielewska z AR oraz Jacek Duda, Stefan Laskowski i Teresa Szymura z PL.
Mając na uwadze dalszy rozwój NSZZ „Solidarność”, zobowiazano władze sekcji do podjecia działań służących promocji związku w grupie młodych pracowników lubelskich uczelni.


LIST DO PREMIERA RP

Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Środkowowschdniego NSZZ „Solidarność” ocenia negatywnie zamiar wyeliminowania z systemu podatkowego ryczałtu dla określenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50 procent uzyskanego przychodu, w zakresie dotyczącym własności intelektualnej i wnosi o odstąpienie od tego zamiaru.
Pracownicy sfery nauki, szkolnictwa wyższego i placówek naukowych, w swojej pracy nie ograniczają się do warsztatu w miejscu zatrudnienia, dostarczonego i wyposażonego przez pracowadcę. Wymagania ich pracy powodują, że kontynuują swoja aktywność zawodową w domu. Wymusza to tworzenie i utrzymywanie na wysokim poziomie warsztatu naukowego w miejscu zamieszkania. W pełni uzasadnione jest uwzględnienie takich dodatkowych kosztów uzyskania przychodów w sposób, jaki ma miejsce obecnie.
Ewentualne podwyższenie kwot wolnych od podatków oraz inne sygnalizowane zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, podniosą nieco dochody ogółu pracowników, lecz w przypadku likwidacji normy 50 proc. wynagrodzenie w grupie pracowników nauki szacunkowo spadnie o ok. 10 procent. Selektywne uderzenie w kręgi twórców w sytuacji, gdy chcemy budować społeczeństwo wiedzy, należy uznać jako nieporozumienie.
Zwracamy się do Premiera o odstąpienie od likwidacji normy 50 proc. kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich i pokrewnych.
Autor: Tomasz Ożóg
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2007, godz. 14:01 - Iwona Szewczak