Regulacje wewnętrzne oraz druki wniosków:

  • w postępowaniu awansowym;
  • przy tworzeniu, przekształceniu i likwidacji katedr

 TUTAJ

 

 

Tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim,
w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

TUTAJ

 

Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2016, godz. 15:09 - Joanna Wiatr