Aktualne zarządzenia w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II znajdują się na stronie internetowej (zakładka Finanse):

 

http://bip.kul.lublin.pl/zarzadzenia,16315.html

Autor: Agnieszka Hencner-Chmiel
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2017, godz. 10:38 - Agnieszka Hencner-Chmiel