Zarządzenie w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

Zarządzenie w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na KUL Nr ROP-0101-4/16

 

Wzór protokołu z przeprowadzonego zapytania ofertowego

 

 

Zarządzenie w sprawie ustalenia kompetencji jednostek realizujących w zakresie poszczególnych grup dostaw, usług i/lub robót budowlanych.

 

Zarządzenie dotyczące ustalenia kompetencji jednostek realizujących z dn. 20.11.2014 r.pdf

Autor: Agnieszka Hencner-Chmiel
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2016, godz. 14:03 - Agnieszka Hencner-Chmiel