Aktualne zarządzenia w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II znajdują się na stronie internetowej (zakładka Finanse):

 http://bip.kul.lublin.pl/zarzadzenia,16315.html

 

Treść zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Nr ROP-0101-102/17 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Zarządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

Treść zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Nr ROP-0101-117/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kompetencji jednostek realizujących w zakresie poszczególnych grup dostaw, usług i robót budowlanych.

Zarządzenie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kompetencji jednostek realizujących w zakresie poszczególnych grup dostaw, usług i robót budowlanych.

Autor: Agnieszka Hencner-Chmiel
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2018, godz. 14:53 - Agnieszka Hencner-Chmiel