1. Zarządzenie Rektora KUL z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie przydziału odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników KUL

 

2. Zarządzenie Prorektora ds. administracji i finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przydziału środków higieny osobistej dla pracowników KUL oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

 

3. Zarządzenie Rektora KUL z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie Rektora KUL z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie refundacji zakupu okularów przez pracowników KUL

 

4. Zarządzenie Rektora KUL z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości dodatku specjalnego ze względu na charakter pracy lub warunki jej wykonywania

 

5. Zarządzenie Rektora KUL z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy oraz wprowadzenia Instrukcji przeprowadzania badania stanu trzeźwości pracowników KUL

 

 

6. Zarządzenie Rektora KUL z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie KUL

 

7. Zarządzenie Rektora KUL z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania wypadków przy pracy

 

8. Zarządzenie Rektora KUL z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach wypadków studentów i doktorantów w Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2017, godz. 08:39 - Iwona Roman