Akty prawa powszechnie obowiązującego

 

Regulacje wewnętrzne KUL:

 

 

Pracownicy

Wniosek o awans na stanowisko adiunkta

Wniosek o awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Wniosek o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na kolejne 5 lat

Wniosek o awans na stanowisko profesora zwyczajnego

 

Studenci

Organizacja

Regulamin organizacyjny katedr (tekst jednolity)

Wniosek o utworzenie, przekształcenie i likwidację katedry

 

Autor: Michał Gumowski
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2017, godz. 10:44 - Maria Mazurek-Olszowa