Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia opiniuje wnioski o awans oraz wnioski dotyczące przekształcenia katedr

  

Wnioski z instytutów i ośrodków badawczych poprzez sekretariaty należy złożyć do Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia najpóźniej w piątek poprzedzający posiedzenie Rady Wydziału Nauk Humanistycznych.

Wnioski w imieniu WKJK przyjmuje (bez sprawdzania ich kompletności) p. Joanna Wiatr (GG-146).

W razie niedotrzymania wskazanego wyżej terminu wnioski zostaną zaopiniowane i skierowane na kolejne posiedzenie RW.

 

 

Warunki, jakie należy spełnić, ubiegając się o awans:

Uchwała Senatu z dn. 31.01.2013 r.

 

Druki wniosków:

druk wniosku o awans na stanowisko adiunkta

 

druk wniosku o awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego

 

druk wniosku o awans na stanowisko profesora zwyczajnego

 

druk wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego

 

 

Warunki, jakie należy spełnić przy tworzeniu, przekształceniu i likwidacji katedry:

Regulamin organizacyjny katedr

 

Druki wniosków:

druk wniosku o utworzenie, przekształcenie i likwidację katedry

Autor: Jolanta Klimek
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, godz. 12:26 - Joanna Wiatr