Akty prawa powszechnie obowiązującego

 

Regulacje wewnętrzne KUL:

 

 

Pracownicy

Wniosek o awans na stanowisko adiunkta

Wniosek o awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Wniosek o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na kolejne 5 lat

Wniosek o awans na stanowisko profesora zwyczajnego

 

Studenci

zal._8_wzor_strony_tytulowej_2018.pdf

zal._8a_wzor_strony_tytulowej-opiekun_pomocniczy_2018.pdf

zal._9_wzor_recenzji_pracy_dyplomowej_2018.pdf

Organizacja

Regulamin organizacyjny katedr (tekst jednolity)

Wniosek o utworzenie, przekształcenie i likwidację katedry

 

Autor: Michał Gumowski
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2018, godz. 13:45 - Maria Mazurek-Olszowa