Regulamin konkursu stawia przed projektantami następujące cele:

 

„Wzbogacenie przestrzeni miasta Lublina o dzieło artystyczne o charakterze oryginalnym, niepowtarzalnym i atrakcyjnym, zgodnym z otoczeniem materialnym i społecznym. W związku z tym przedstawione prace wykonane przez uczestników konkursu powinny:

- być realizacją potrzeby godnego uhonorowania i upamiętnienia ks. Idziego Radziszewskiego,

- harmonijnie wpisać się w krajobraz miasta, urbanistycznie i architektonicznie akcentując jeden z krańców głównej reprezentacyjnej ulicy Lublina,

- stworzyć kolejną wysokiej jakości przestrzeń publiczną, kompozycyjnie oraz funkcjonalnie powiązaną z istniejącą architekturą,

- w zakresie zagospodarowania przestrzennego – stworzyć węzłowy punkt kompozycji przestrzeni skweru z wykształconą dominantą rzeźbiarską, który w sposób maksymalnie efektywny – przy istniejących uwarunkowaniach - integruje otoczenie w sensie kompozycyjnym i funkcjonalnym”.

 

Regulamin