Regulamin przechowywania dokumentów opracowany przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia (7.02.2013 r.)

 

 

Do przechowywania wszystkich dokumentów (w formie elektronicznej i papierowej) dotyczących tworzenia programów studiów, opiniowania programów przez interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, zmian w programach zobowiązane są sekretariaty Instytutów. 

Autor: Jolanta Klimek
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2013, godz. 11:58 - Jolanta Klimek-Grądzka