Zarządzenie
Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w związku z art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj., Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Uchyla się zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

/-/ ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Rektor KUL

 

 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom KUL [PDF]

uwzględniający zmiany

 

Autor: Ewa Protaś
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2014, godz. 18:24 - Ewa Protaś