Regulamin Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na WZNoS  obowiązuje od dnia 1 października 2013 r. 

 

 

Wydzialowy_System_Zapewniania_Jakosci_Ksztalcenia.pdf

Szczegolowe_zasady_pisania_prac_dyplomowych_

i_przeprowadzenia_egzaminu_dyplomowego_

na_Wydziale_Zamiejscowym_Nauk_o_Spoleczenstwie_Stalowej_Woli.pdf 

wprowadzone Uchwałą Senatu z dnia 28 listopada 2013 r (734/II/21)

Ankiety_jakosci_ksztalcenia.pdf

Autor: Sylwia Terpiłowska
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2013, godz. 21:36 - Sylwia Terpiłowska