Stypendia naukowe dla doktorantów:

 

 1. Stypendia dla najlepszych doktorantów
 2. Stypendia doktoranckie (tzw. rektorskie) [ogłoszenie na stronie DTS]
 3. Stypendia dla uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filozofii
 4. Stypendia z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
 5. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
 6. Stypendia fundowane
 7. Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego

Pomoc materialna:

 

 1. Stypendium socjalne
 2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 3. Miejsce w domu studenckim
 4. Zapomoga
 5. Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego

 

Regulaminy studiów w KUL

 

Awanse naukowe (www.kul.pl/jakosc-ksztalcenia)

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2015, godz. 20:51 - Anna Starościc