Statut KUL

 

Regulamin studiow

 

Regulamin i wniosek do Komisji Etycznej Badań Naukowych - należy złożyć najpóźniej tydzień przed otwarciem przewodu doktorskiego <więcej informacji>

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2013, godz. 11:27 - Agata Błachnio