R e j e s t r a c j a...  krok po kroku

 

 1. Załóż konto w serwisie rekrutacyjnym KUL (klawisz Zarejestruj się).
  Jeśli jesteś absolwentem KUL prawdopodobnie już masz konto i nie możesz założyć nowego.
 2. Zaloguj się na konto w serwisie rekrutacyjnym.
 3. Uzupełnij dane osobowe lub nanieś zmiany w danych osobowych.
 4. Wybierz z oferty kierunek lub kierunki studiów doktoranckich.
 5. Jeśli wybrałeś więcej niż 1 kierunek ustaw je według priorytetu, czyli uszereguj je w takiej kolejności, w jakiej chciałbyś być przyjęty (najważniejszy ustaw najwyżej a mniej ważne niżej na liście kierunków wybranych).
 6. Uzupełnij wymagane wyniki z dotychczasowych studiów. Jeśli nie znasz jeszcze wyników, dalsze kroki możesz wykonać dopiero po ich uzyskaniu.
 7. Po wybraniu wszystkich zaplanowanych kierunków zatwierdź wybór i wydrukuj kwestionariusz zgłoszeniowy (opcja wydruku kwestionariusza znajduje się w szczegółach kierunku).
 8. Złóż komplet dokumentów w odpowiednim dziekanacie.
 9. Rejestrację możesz uznać jako dopełnioną, jeśli otrzymasz komunikat o zarejestrowaniu na dany kierunek

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2014, godz. 11:40 - Wiesława Chibowska