R e j e s t r a c j a...  krok po kroku

 1. Załóż konto na w serwisie rekrutacyjnym KUL (klawisz Zarejestruj się).
 2. Zaloguj się na konto w serwisie rekrutacyjnym.
 3. Uzupełnij dane osobowe lub nanieś zmiany w danych osobowych.
 4. Wybierz z oferty kierunek studiów lub kierunki studiów (maksymalnie 3).
 5. Jeśli wybrałeś więcej niż 1 kierunek ustaw je według priorytetu czyli uszereguj je w takiej kolejności, w jakiej chciałbyś być przyjęty (najważniejszy ustaw najwyżej a mniej ważne niżej na liście kierunków wybranych).
 6. Uzupełnij wymagane wyniki (z matury, oceny ze świadectwa ukończenia szkoły czy z dotychczasowych studiów).

  Jeśli nie znasz jeszcze wyników, dalsze kroki możesz wykonać dopiero po ich uzyskaniu.

 7. Po wybraniu wszystkich zaplanowanych kierunków zatwierdź wybór i wydrukuj kwestionariusz zgłoszeniowy (opcja wydruku kwestionariusza znajduje się w szczegółach kierunku).
 8. Wydrukuj blankiet wpłaty opłaty rekrutacyjnej. Druk wpłaty znajduje się w zakładce Opłata rekrutacyjna.
 9. Wnieś opłatę w terminie rejestracji. Następnego dnia po zakończeniu rejestracji upewnij się, że w zakładce komunikaty pojawiła się informacja o przyjęciu wpłaty.
 10. Sprawdź czy jesteś zobowiązany do składania dokumentów. Jeśli tak złóż je w wyznaczonym terminie.
 11. Rejestrację możesz uznać jako dopełnioną, jeśli otrzymasz komunikat o zarejestrowaniu na dany kierunek.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2013, godz. 15:27 - Andrzej Zykubek