Z przykrością informujemy, że nabór na kurs dokształcający w zakresie prawa amerykańskiego w roku akadem. 2015/2016 został zawieszony. 

 

 

 

........................................................

 

Zebranie organizacyjne dla osób które zapisały się na Kurs w tym roku odbędzie się w dniu ......(....) o godz. ....w sali ..... (Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1). Serdecznie zapraszamy!

 

REKRUTACJA TRWA DO 10 PAŹDZIERNIKA 2014 r.

 

Procedura rejestracji i rekrutacji jest szczegółowo opisana na stronie www.kul.pl/kursy oraz TUTAJ

 

 

UCZESTNIKAMI KURSU MOGĄ BYĆ:

 - studenci, którzy ukończyli II rok studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo lub prawo kanoniczne, ukończyli II rok studiów I stopnia na kierunkach: administracja, europeistyka, filologia angielska, politologia, stosunki międzynarodoweoraz absolwenci tychże kierunków,

- posiadający znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym

 

 

DOKUMENTY:

Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego KUL oraz poprzez złożenie odpowiednich dokumentów (nie ma rozmowy kwalifikacyjnej ani egzaminu wstępnego).

 

Rejestracja elektroniczna jest opisana TUTAJ

 

Podczas rejestracji na Kursy dokształcające kandydat składa następujące dokumenty:
- kwestionariusz zgłoszeniowy na kurs
[wydrukowany po rejestracji w systemie rekrutacyjnym]
- kserokopia dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej
- zaświadczenie o ukończeniu
II roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo i prawo kanoniczne

lub II roku studiów I stopnia na kierunkach: administracja, europeistyka, filologia angielska, politologia, stosunki międzynarodowe

lub dyplom ukończenia tych kierunków (lub kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów potwierdzona za zgodność z oryginałem).

 

Dokumenty należy złożyć w:
Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, PL 20-950 Lublin
tel. 81 445-3995, -3996,
Collegium Jana Pawła II, pok. C-314
w godzinach: 8.00-15.30 od poniedziałku do piątku

(przerwa 12.00-13.00)
oraz 9.00-12.00 w soboty

 

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami uczestnictwa w kursie.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt na cenpram@kul.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Paulina Liszka
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2016, godz. 12:31 - Paulina Liszka