Filologia angielska:

Listy rankingowe kandydatów - filologia angielska (stan na dzień 15.06.16 r.)

Listy rankingowe kandydatów - filologia angielska (stan na dzień 30.06.16 r.)

Listy rankingowe kandydatek - filologia angielska (stan na dzień 15.06.16 r.)

Listy rankingowe kandydatek - filologia angielska (stan na dzień 30.06.16 r.)

Listy rankingowe kandydatek - filologia angielska (stan na dzień 21.12.16 r.)

Listy rankingowe kandydatów - filologia angielska (stan na dzień 21.12.16 r.)

 

Filologia polska:

Listy rankingowe kandydatów - filologia polska (stan na dzień 15.06.16 r.)

Listy rankingowe kandydatów - filologia polska (stan na dzień 30.06.16 r.)

Listy rankingowe kandydatek - filologia polska (stan na dzień 15.06.16 r.)

Listy rankingowe kandydatek - filologia polska (stan na dzień 30.06.16 r.)

Listy rankingowe kandydatek - filologia polska (stan na dzień 27.09.16 r.)

Listy rankingowe kandydatek - filologia polska (stan na dzień 21.12.16 r.)

 

Filologia germańska:

Listy rankingowe kandydatek - filologia germańska (stan na dzień 15.06.16 r.)

Listy rankingowe kandydatek - filologia germańska (stan na dzień 30.06.16 r.)

Listy rankingowe kandydatek - filologia germańska (stan na dzień 27.09.16 r.)

Listy rankingowe kandydatek - filologia germańska (stan na dzień 21.12.16 r.)

Listy rankingowe kandydatów - filologia germańska (stan na dzień 21.12.16 r.)

 

Filologia romańska:

Listy rankingowe kandydatek - filologia romańska (stan na dzień 15.06.16 r.)

Listy rankingowe kandydatek - filologia romańska (stan na dzień 30.06.16 r.)

Listy rankingowe kandydatek - filologia romańska (stan na dzień 21.12.16 r.)

 

Filologia słowiańska:

Listy rankingowe kandydatów - filologia słowiańska (stan na dzień 30.06.16 r.)

Listy rankingowe kandydatek - filologia słowiańska(stan na dzień 15.06.16 r.)

Listy rankingowe kandydatek - filologia słowiańska (stan na dzień 30.06.16 r.)

Listy rankingowe kandydatów - filologia słowiańska (stan na dzień 21.12.16 r.)

Listy rankingowe kandydatek - filologia słowiańska(stan na dzień 21.12.16 r.)

 

 

Historia:

Listy rankingowe kandydatów - historia (stan na dzień 15.06.16 r.)

Listy rankingowe kandydatów - historia (stan na dzień 30.06.16 r.)

Listy rankingowe kandydatek - historia (stan na dzień 15.06.16 r.)

Listy rankingowe kandydatek - historia (stan na dzień 30.06.16 r.)

Listy rankingowe kandydatek - historia (stan na dzień 27.09.16 r.)

Listy rankingowe kandydatów - historia (stan na dzień 27.09.16 r.)

Listy rankingowe kandydatek - historia (stan na dzień 21.12.16 r.)

 

 

Historia sztuki:

Listy rankingowe kandydatów - historia sztuki (stan na dzień 15.06.16 r.)

Listy rankingowe kandydatów - historia sztuki (stan na dzień 30.06.16 r.)

Listy rankingowe kandydatek - historia sztuki (stan na dzień 15.06.16 r.)

Listy rankingowe kandydatek - historia sztuki (stan na dzień 30.06.16 r.)

Listy rankingowe kandydatek - historia sztuki (stan na dzień 21.12.16 r.)

 

 

Rekrutacja na staże będzie prowadzona w trybie ciągłym, do wyczerpania miejsc. 

Co należy zrobić aby zgłosić się do udziału w projekcie?

W celu zgłoszenia się do udziału w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie, znajdujący się w zakładce DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE, a następnie wydrukować go, podpisać i dostarczyć do Biura projektu, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pok. CN-201 (Collegium Norwidianum, II piętro), w godz. 07.30 – 15.30. Formularz zgłoszeniowy będzie również dostępny w Biurze projektu. Dodatkowym, obowiązkowym narzędziem rekrutacyjnym będzie Kwestionariusz Autodiagnozy Poziomu Kompetencji, który jest dostępny w zakładce DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE. 

 

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z:

REGULAMINEM ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU

„WYSOKIEJ JAKOŚCI STAŻE KLUCZEM DO KARIERY STUDENTÓW WNH KUL”

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektowym pod nr tel. 81 445-42-82 lub mailem: stazewnh@kul.pl.

 

UWAGA! Absolwenci/tki mogą brać udział w stażach w ramach projektu, pod warunkiem, że umowa na realizację stażu została zawarta jeszcze w trakcie trwania kształcenia, i że staż rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu studiów. Nie powinien to być okres przekraczający 3 miesiące.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2017, godz. 11:48 - Anna Branica