lista rankingowa kandydatek zakwalifikowanych na staż w WSK PZL Świdnik S. A.

lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych na staż w WSK PZL Świdnik S. A.

lista rankingowa kandydatek zakwalifikowanych na staż w Urzędzie Celnym w Lublinie

lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych na staż w Urzędzie Celnym w Lublinie

lista rankingowa kandydatek zakwalifikowanych na staż w Brygadzie Wielonarodowej

lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych na staż w Brygadzie Wielonarodowej

lista rankingowa kandydatek zakwalifikowanych na staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych na staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

lista rankingowa kandydatek zakwalifikowanych na staż w NCSS

lista rankingowa kandydatek zakwalifikowanych na staż w Straży Granicznej

lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych na staż w Straży Granicznej

lista rankingowa kandydatek zakwalifikowanych na staż w PSE S. A.

lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych na staż w PSE S. A.

lista rankingowa kandydatek zakwalifikowanych na staż w KWP w Lublinie

lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych na staż w KWP w Lublinie

 

Listy rankingowe i rezerwowe kandydatek, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną z dnia 21 czerwca 2016 r.:

lista rankingowa kandydatek_studia I stopnia

lista rezerwowa kandydatek studia I stopnia

lista rankingowa kandydatek_studia II stopnia

lista rezerwowa kandydatek_studia II stopnia

 

 

Listy rankingowe i rezerwowe kandydatów, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną i merytoryczną z dnia 21 czerwca 2016 r.:

lista rankingowa kandydatów_studia I stopnia

lista rankingowa kandydatów_studia II stopnia

lista rezerwowa kandydatów_studia I stopnia

lista rezerwowa kandydatów_studia II stopnia

 

Listy rankingowe i rezerwowe kandydatek, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną z dnia 13 czerwca 2016 r.:

lista rankingowa kandydatek_studia I stopnia

lista rezerwowa kandydatek_studia I stopnia

 

Listy rankingowe i rezerwowe kandydatów, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną i merytoryczną z dnia 13 czerwca 2016 r.:

lista rankingowa kandydatów_studia I stopnia

lista rankingowa kandydatów_studia II stopnia

lista rezerwowa kandydatów_studia I stopnia

lista rezerwowa kandydatów_studia II stopnia

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2016, godz. 16:05 - Piotr Siemaszko