Co należy zrobić aby zgłosić się do udziału w projekcie?

W celu zgłoszenia się do udziału w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie, znajdujący się w zakładce DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE, a następnie wydrukować go, podpisać i dostarczyć do Biura projektu, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Gmach Główny, pok. 131 (wejście obok Kościoła Akademickiego) w godz. 08.00 – 15.30. Formularz zgłoszeniowy będzie również dostępny w Biurze projektu. Dodatkowym, obowiązkowym narzędziem rekrutacyjnym będzie wypełnienie Wizytówki Uczestnika Projektu, która jest dostępna w zakładce DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE. 

 

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z:

REGULAMINEM ORGANIZACJI STAŻY KRAJOWYCH W RAMACH PROJEKTU

„Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektowym pod nr tel. 81 445-41-31 lub mailem: stazkariery@kul.pl.

 

Rekrutacja na staże będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną w trybie ciągłym, do wyczerpania miejsc. Rekrutacja na staże będzie prowadzona z zachowaniem zasady równości szans, w tym bez względu na płeć, zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z zasadami ujętymi w Strategii Rozwoju KUL na lata 2014-2020.

 

UWAGA! Absolwenci/tki mogą brać udział w stażach w ramach projektu, pod warunkiem, że umowa na realizację stażu została zawarta jeszcze w trakcie trwania kształcenia, i że staż rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu studiów. Nie powinien to być okres przekraczający 3 miesiące.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 


Listy rankingowe kandydatów/tek zakwalifikowanych do udziału w projekcie ,,Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II"

LISTA RANKINGOWA KANDYDATEK, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną w dniach od 17 maja do 18 maja 2018 r. (wg numeru albumu)

 

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW, którzy przeszli ocenę formalną i merytoryczną w dniach od 17 maja do 18 maja 2018 r.  (wg numeru albumu)

Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2018, godz. 15:20 - Olga Żarska-Stępień