II edycja staży.

 

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na staże dla kierunków II roku II stopnia kierunków filologie: angielska, germańska, polska, słowiańska, romańska, historia, historia sztuki oraz III roku I stopnia kierunku edytorstwo zostaje uruchomiona od dnia 22 października 2018 r. do odwołania / wyczerpania miejsc.

 

Dokumenty rekrutacyjne znajdą Państwo pod linkiem.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

I edycja / ZAKOŃCZONA

 

Listy rankingowe kandydatów/tek, którzy/e pozytywnie przeszli/ły ocenę formalną i merytoryczna.

Listy rankingowe kandydatów/tek, którzy/e pozytywnie przeszli/ły ocenę formalną i merytoryczna.

 

05.07.2018 r.

II rok II stopień:

Lista rezerwowa kandydatek - filologia polska

Lista rezerwowa kandydatów - filologia polska

Lista rezerwowa kandydatów - filologia angielska

 

02.07.2018 r.

II rok II stopień:

Lista rezerwowa kandydatek - filologia angielska

 

 

26.06.2018 r.

II rok II stopień:

Lista rankingowa kandydatek - filologia angielska

Lista rankingowa kandydatek - filologia słowiańska

 

_____________________________________________________________

Lista rezerwowa kandydatek - filologia germańska

Lista rezerwowa kandydatów - filologia angielska

Lista rezerwowa kandydatów - filologia germańska

 

18.06.2018 r.

II rok II stopień:

Lista rankingowa kandydatek - filologia angielska

Lista rankingowa kandydatek - filologia germańska

Lista rankingowa kandydatek - filologia słowiańska

Lista rankingowa kandydatek - filologia polska

 

______________________________________________________________

 

Lista rankingowa kandydatów - filologia angielska

Lista rankingowa kandydatów - filologia słowiańska

 

III rok I stopień:

Lista rankingowa kandydatek - edytorstwo

 

_______________________________________________________________

 

Lista rankingowa kandydatów - edytorstwo

 

 

13.06.2018 r.

II rok II stopień:

 

Lista rankingowa kandydatek - filologia angielska

Lista rankingowa kandydatek - historia sztuki

 

________________________________________________________

 

Lista rankingowa kandydatów - filologia angielska

Lista rankingowa kandydatów - historia sztuki

 

 

Listy rankingowe kandydatów/tek, którzy/e pozytywnie przeszli/ły ocenę formalną i merytoryczna.

 

04.06.2018 r.

II rok II stopień:

 

Lista rankingowa kandydatek - filologia romańska

 

_______________________________________________________________

 

Lista rankingowa kandydatów - filologia angielska

 

Lista rezerwowa kandydatów - historia

 

 

 

Listy rankingowe kandydatek, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczna.

 

25.05.2018 r.

 

II rok II stopień:

 

Lista rankingowa kandydatek - filologia angielska

Lista rankingowa kandydatek - historia sztuki

Lista rankingowa kandydatek - filologia romańska

 

 

Listy rankingowe kandydatów/tek, którzy/e pozytywnie przeszli/ły ocenę formalną i merytoryczna.

 

z dnia 18.05.2018 r.:

 

III rok I stopień:

 

Lista rankingowa kandydatek - edytorstwo

 

II rok II stopień:

 

Lista rankingowa kandydatek - filologia angielska

 

Lista rankingowa kandydatów - filologia angielska

 

Lista rankingowa kandydatek - filologia germańska

 

Lista rankingowa kandydatek - filologia romańska

 

Lista rankingowa kandydatek - filologia słowiańska

 

Lista rankingowa kandydatek - filologia polska

 

Lista rankingowa kandydatek - historia

 

Lista rankingowa kandydatek - historia sztuki

 

_________________________________________________________________

 

Lista rankingowa kandydatów - historia

 

Lista rankingowa kandydatów - historia sztuki

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z realizacją projektu ,,Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL- II edycja" rekrutacja do projektu zostanie uruchomiona w dniu 23.04.2018 r.

Autor: Anna Branica
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2018, godz. 13:41 - Piotr Siemaszko