Rekrutacja na studia uzupełniające II stopnia 2009/2010

(stacjonarne i niestacjonarne)

 

Warunki ubiegania się o przyjęcie na studia

 

  • rejestracja kandydata w elektronicznej bazie danych

 

  • wniesienie opłaty rekrutacyjnej

 

  • studia stacjonarne: minimum 4.0 z pracy dyplomowej po kierunku socjologia i średnia ocen ze studiów I stopnia powyżej 3.5; dla osób, które nie spełniają wymogu mnimum 4.0 z pracy dyplomowej i osób po innych, pokrewnych kierunkach (pedagogika, politologia, filozofia, polityka społeczna, kulturoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, praca socjalna, zarządzanie, historia) przewiduje się rozmowę kwalifikacyjną.

 

  • studnia niestacjonarne: minimum 4.0 na dyplomie ukończenia studiów I stopnia w zakresie socjologii, kwalifikacje na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

Szczegóły rekrutacji:

 

 

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2009, godz. 16:57 - Janina Zabielska