Rekrutacja na studia zawodowe I stopnia 2009/2010

(stacjonarne i niestacjonarne)

 

Warunki ubiegania się o przyjęcie na studia

 

  • rejestracja kandydata w elektronicznej bazie danych

 

  • wniesienie opłaty rekrutacyjnej

 

  • studia stacjonarne: kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości (nowa matura) lub kwalifikacja na podstawie testu z jednego przedmiotu do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie (stara matura)

 

  • studnia niestacjonarne: kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości

 

Szczegóły rekrutacji:

 

 

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2009, godz. 16:58 - Janina Zabielska