Akademia Młodych Humanistów KUL wspiera własną twórczość – naukową i literacką – uczniów, przygotowuje do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, stymuluje uczniowskie inicjatywy i projekty kulturowe, a także przygotowuje do studiów wyższych.

 

Dla zainteresowanych kulturą, literaturą, językiem polskim, historią oraz filozofią uczestników Akademii przewidujemy 5 sesji warsztatowo-wykładowych w semestrze i indywidualną opiekę tutora oraz dodatkowe możliwości kształcenia i wymiany doświadczeń.

 

Akademia Młodych Humanistów prowadzona jest przez Instytut Filologii Polskiej, Instytut Historii, Wydział Filozofii oraz Uniwersytet Otwarty KUL.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2018, godz. 14:14 - Andrzej Zykubek