Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska w Stalowej Woli została przedłużona do 19 lutego 2018 roku. 

Tutaj możesz się zarejestrować: rejestracja

 

Studia inżynierskie II stopnia – trwają 3 semestry (1,5 roku)

Studia przygotowują do:

zatrudnienia w firmach projektowych, eksploatacyjnych, wykonawczych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, w przemyśle, w organach administracji państwowej i samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska , w ośrodkach badawczych, funduszach i fundacjach; w firmach konsultingowych, biurach planowania przestrzennego, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem, instytucjach Unii Europejskie

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy – magister inżynier inżynierii środowiska

 

Możliwość uzyskania stypendium Prezydenta Miasta Stalowa Wola dla studentów tego kierunku – 300 zł miesięcznie

 

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2018, godz. 09:02 - Małgorzata Wolak