INSTYTUT  MEDYCYNY  WSI  IM. WITOLDA  CHODŹKI  W  LUBLINIE

 

zaprasza osoby zainteresowane podjęciem studiów doktoranckich

rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019

do wzięcia udziału w  projekcie:

Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie  ŚRODOWISKO I ZDROWIE

 

W ramach projektu zaplanowano:

  • przeprowadzenie czteroletnich studiów doktoranckich, zapewniających możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy naukowej w szerokorozumianym zakresie nauk o zdrowiu,
  • program dydaktyczny ukazujący mechanizmy i skutki oddziaływania różnorodnych czynników środowiskowych na zdrowie oraz zasady interdyscyplinarnej metodologii badania zjawisk w tym zakresie,
  • opiekę naukową nad doktorantem, w tym promotorów, kopromotorów lub promotorów pomocniczych,
  • wizyty studyjne doktorantów m.in. w ośrodkach badawczych, w instytucjach sektora publicznego, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach,
  • udział doktorantów w konferencjach,
  • możliwość pokrycia kosztów badań naukowych i ich publikacji,
  • stypendia motywacyjne dla doktorantów.

Kto może wziąć udział w projekcie:

 

Osoby posiadające kwalifikacje drugiego stopnia (także beneficjenci programu Diamentowy Grant),  uzyskane na kierunkach realizowanych przez uczelnie medyczne, a także na innych kierunkach studiów umożliwiających odbywanie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zgodnie z wykazem z załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2017 poz. 1217).

 

Limit miejsc: 15

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.  Rekrutacja trwa do 19 października 2018r.

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.imw.lublin.pl  w zakładce Projekty

 

Biuro Projektu:

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Kazimierza Jaczewskiego 2
20-090 Lublin

tel. 718 44 80, 718 45 30

Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2018, godz. 11:31 - Olga Żarska-Stępień