Studia podyplomowe w zakresie technik internetowych i komputerowej analizy danych realizowane na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym KUL w Lublinie mają na celu podwyższenie umiejętności praktycznych z zakresu komputerowej analizy danych oraz projektowania i użytkowania baz danych z wykorzystaniem metodologii RDBMS.

 

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

 

Czas trwania: 2 semestry (240 godzin), 1 edycja, 18 słuchaczy

 

Data rozpoczęcia zajęć: październik 2011 rok

 

Opłata za semestr: 840 zł

 

Rekrutacja

 

Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Collegium Jana Pawła II

pokój C-1035, tel. 81 4453996, fax: 81 4453997

e-mail: centrumsp@kul.pl

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu www.wykwalifikowanakadra.pl

 

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów !

 

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2012, godz. 08:33 - Beata Kaczan