Terminarz rekrutacji

   

5 grudnia 2016 r. – 28 lutego 2017 r.

Rejestracja kandydatów

Potwierdzenie podjęcia studiów i składanie dokumentów w dziekanacie

 

 

 

 

Kierunki dostępne w rekrutacji

 

 


 

Architektura krajobrazu

(stacjonarne II stopnia)

Wydział Matematyki Informatyki i Architektury Krajobrazu

 

Planowana liczba miejsc: 20

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich na jednym z wymienionych kierunków: architektura krajobrazu, architektura, ogrodnictwo, gospodarka przestrzenna.


W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie kwalifikacji inżynierskich oraz zrealizowanie efektów kształcenia z jednego z następujących obszarów nauk:
a) przyrodniczych,
b) technicznych,
c) rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,
d) sztuki.


Kandydatom z innych kierunków niż architektura krajobrazu po przedstawieniu i porównaniu uzyskanych efektów kształcenia na studiach I stopnia mogą zostać wskazane przedmioty do uzupełnienia w celu wyrównania uzyskanych efektów kształcenia. Lista przedmiotów do uzupełnienia będzie wskazywana indywidualnie.

 

Kwalifikacja w trybie wolnym.

 

Niezbędne linki: Dokumenty dla  kandydatów | Rekrutacja | Dokumenty dla przyjętych

     

 

 

 

 
 

  Gospodarka przestrzenna

 (stacjonarne II stopnia)

 

Wydział Matematyki Informatyki i Architektury Krajobrazu

 

Planowana liczba miejsc: 40

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich na jednym z wymienionych kierunków: gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, architektura, geodezja i kartografia.

 

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie kwalifikacji inżynierskich oraz zrealizowanie efektów kształcenia z obszaru nauk przyrodniczych lub technicznych.

 

Kandydatom z innych kierunków niż gospodarka przestrzenna po przedstawieniu i porównaniu uzyskanych efektów kształcenia na studiach I stopnia mogą zostać wskazane przedmioty do uzupełnienia w celu wyrównania uzyskanych efektów kształcenia. Lista przedmiotów do uzupełnienia będzie wskazywana indywidualnie.


Kwalifikacja w trybie wolnym.

 

Niezbędne linki: Dokumenty dla  kandydatów | Rekrutacja | Dokumenty dla przyjętych
     

 

 

    

Inżynieria środowiska

(stacjonarne II stopnia)

 

Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli:

 

Planowana liczba miejsc: 20

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich na kierunku inżynieria środowiska lub ochrona środowiska.


Kwalifikacja w trybie wolnym.

 

Niezbędne linki: Dokumenty dla  kandydatów | Rekrutacja | Dokumenty dla przyjętych

 

Autor: Piotr Lewandowski
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2017, godz. 13:45 - Leszek Wojtowicz