List Rektora KUL z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2017/2018

 

ks. prof. Antoni Dębiński

Szanowni Państwo!

Drodzy Pracownicy i Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II!

 

Witam Was bardzo serdecznie na początku nowego roku akademickiego i życzę Wszystkim, by był on pomyślny dla całej naszej uniwersyteckiej społeczności i osobiście dla każdego z Państwa. 

Rozpoczynając ubiegły rok akademicki, pierwszy rok kadencji nowych władz rektorskich, w skierowanym do Państwa liście podjąłem temat cnót kardynalnych, zwanych też sprawnościami moralnymi. Wspomniałem w nim o pierwszej z nich – roztropności. W tym roku czas na kolejną, którą jest sprawiedliwość, jedno z podstawowych pojęć prawnych i  etycznych. Klasyczna definicja sprawiedliwości została sformułowana przez wybitnego rzymskiego prawnika Domicjusza Ulpiana (zm. 223 r.), a zamieszczona w zbiorze prawa  cesarza Justyniana (zm. 565 r. ) zatytułowanym Digesta: „Sprawiedliwość to stała i wieczna wola oddawania każdemu tego, co mu się należy” (łac. Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi). Wielokrotnie wymieniana w Starym i Nowym Testamencie, została ukazana jako jeden z podstawowych przymiotów Boga, będący zarazem wzorem dla człowieka. Jej istotą jest dobro człowieka. Znamienne, że Jezus, opisując Sąd Ostateczny, sprawiedliwymi nazywa tych, którzy pełnili uczynki miłosierdzia względem bliźnich, i to dla nich ma obietnicę życia wiecznego (por. Mt 25, 31-46). W ujęciu Katechizmu Kościoła Katolickiego sprawiedliwość polega na „stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy” (1807).   

 

Szanowni Państwo!

 

Rozpoczynamy kolejny rok obchodów jubileuszu 100-lecia naszej Alma Mater. Za nami już kilka ważnych wydarzeń, trwa realizacja kilku cennych inicjatyw. A co przed nami w tym roku akademickim? Kalendarz zaplanowanych wydarzeń jest bogaty. Gościć będziemy członków Konferencji Episkopatu Polski, którzy przyjadą na KUL na swoje zebranie plenarne, oraz  przedstawicieli The Federation of  European Catholic Universities, którzy spotkają się tu na walnym zebraniu. Spośród innych planowanych wydarzeń chciałbym zwrócić uwagę na jedno. Szczególne, bo adresowane do wszystkich absolwentów KUL. Po długich albo całkiem niewielu latach mogą Państwo wrócić w mury swojej Uczelni, by w gronie kolegów i nauczycieli ze swoich studenckich czasów poczuć atmosferę tamtych dni, by zobaczyć nieustannie zmieniające się oblicze uniwersyteckich kampusów, by umocnić się duchem tego miejsca, by spotkać ludzi hołdujących tym samym wartościom. Światowy Zjazd Absolwentów KUL odbędzie się w dniach 8 i 9 VI 2018 r., ale już dziś, otwierając nowy rok akademicki, zapraszam na to rodzinne spotkanie. Zapamiętajcie tę datę, zaplanujcie przyjazd i zajrzyjcie w nasze gościnne progi.

  

Lublin, 1 października 2017 r.                                     Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL