Wypowiedzi JM Rektora KUL ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego o planowanym wykładzie na kierunku studiów Teksty kultury i animacja sieci: