Radio Centrum (zapowiedź wizyty)

Panorama Lubelska z 1.09.2015 r., godz. 21.45
Gość Niedzielny z 2.09.2015 r. (oraz wydanie papierowe)

Niedziela fm 4.09.2015 r.
Nowy Tydzień 17.09.2015 r.

Dziennik Związkowy (USA) 11.09.2015 r.
Nowy Dziennik (USA) 26.09.2015 r.

W związku z planowanymi publikacjami uczestników programu powyższa lista będzie na bieżąco aktualizowana.

 

Program "Współczesna Polska - 25 lat demokracji" współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych