W dniach 19-21 maja 2011 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się sesja Religia i nauka zorganizowana dla studentów kształcących się w ramach prestiżowej Akademii “Artes Liberales” oraz dla studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL.

 

Sesja poświęcona była pamięci Księdza Arcybiskupa Profesora Józefa Życińskiego, który w swoich licznych książkach  i wystąpieniach wielokrotnie podejmował zagadnienie relacji między nauką i religią.
   

Wykłady prowadzone przez wybitnych wykładowców reprezentujących różne dyscypliny i odmienne podejścia do tytułowego zagadnienia zgromadziły licznych słuchaczy, zainteresowanych poruszanymi tematami.


    ZAPRASZAMY DO GALERII

Autor: Magdalena Grela-Tokarczyk
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2011, godz. 10:13 - Magdalena Grela-Tokarczyk