Konferencja naukowa "Tradycja i Współczesność. 90-lecie socjologii w KUL" odbyła się w dniach 24-25 listopada 2008 roku. Do Lublina zjechali się znamienici goście z całej Polski: Piotr Gliński (UW), ówczesny Przewodniczący Zarządu Głównego PTS; Stanisław Kosiński (UMCS); Marek Kucia (UJ); Mirona Ogryzko-Wiewiórowska (UMCS); Janusz Mucha (AGH); Tadeusz Szawiel (UW); Wojciech Świątkiewicz (UŚ); Wielisława Warzywoda-Kruszyńska (UŁ); Grzegorz Zabłocki (UMK); Maria Zielińska (UZ). W towarzystwie ówczesnych pracowników, pracowników emerytowanych, studentów i przyjaciół Instytutu Socjologii KUL obchodzono 90 lat KUL-owskiej socjologii. Oto multimedialna pocztówka z tamtego wydarzenia.

 

PROGRAM KONFERENCJI   //   PLAKAT KONFERENCJI

GALERIA

Więcej [+]

MATERIAŁ FILMOWY

KSIĄŻKA JUBILEUSZOWA

  

Niniejsza książka, choć w pewnej mierze stanowi dokumentację spotkania jubileuszowego, nie jest jednak prostym zbiorem materiałów pokonferencyjnych. W znakomitej części zostały one gruntownie poszerzone i przepracowane. Książka niniejsza stanowi zatem swoistą monografię aspirującą do ukazania tradycji i współczesności socjologii na KUL na szerokim tle socjologii polskiej.

 

SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie (Stanisław Fel)


ROZDZIAŁ I. ROLA KSIĘDZA ALEKSANDRA WÓYCICKIEGO W ROZWOJU POLSKIEJ SOCJOLOGII

Stanisław Kosiński
Rola ks. Aleksandra Wójcickiego w dziejach socjologii lubelskiej i polskiej

Jan Mazur OSPPE
Ksiądz Aleksander Wóycicki jako polityk społeczny

Anna Szkoła
Ks. Aleksandra Wóycickiego badania nad wielkoprzemysłową klasą robotniczą i ich kontynuacja w socjologii polskiej


ROZDZIAŁ II. OD SEKCJI SPOŁECZNEJ DO INSTYTUTU SOCJOLOGII - SYLWETKI PROFESORÓW

Franciszek Janusz Mazurek
Czesław Strzeszewski - twórca lubelskiej szkoły katolickiej nauki społecznej

Piotr Kryczka
Jan Turowski w czasach przełomowych socjologii w KUL

Ks. Janusz Mariański
Socjologia religii i moralności w ujęciu ks. profesora Władysława Piwowarskiego

Stanisław Kowalczyk
Ks. Joachim Kondziela - nauczyciel i uczony

Sławomir Partycki, Ewelina Wałaszek, Magda Janowska
Zasady społeczne a gospodarka w perspektywie dorobku naukowego Jerzego Ozdowskiego

Krzysztof Motyka
Hanna Waśkiewicz: prawo naturalne - prawa człowieka - socjologia praw człowieka


ROZDZIAŁ III. INSTYTUT SOCJOLOGII KUL ANNO DOMINI 2008

Sławomir Partycki, Alina Betlej
Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych
Działanie gospodarcze w projekcji współczesnej teorii socjologicznej

Jan Szymczyk
Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych
W stronę realizacji zasady komplementarności

Leon Dyczewski

Katedra Socjologii Kultury
Tożsamość społeczno-kulturowa i komunikacja społeczna

Ks. Janusz Mariański
Katedra Socjologii Moralności
Socjologia i moralność

Mariusz Zemło
Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji
Wokół wiedzy i szkoły

Jadwiga Plewko
Katedra Socjologii Grup Etnicznych
Etniczność - Migracje - Polonia

Ks. Leon Smyczek
Katedra Socjologii Religii
Socjologia a religia

Małgorzata Szyszka
Katedra Socjologii Rodziny i Wychowania
Małżeństwo i rodzina jako przedmiot badań socjologii

Jan Mazur OSPPE
Katedra Polityki Społecznej i Etyki Politycznej
Troska o podmiotowość osoby i wspólnoty w polityce społecznej

Krzysztof Motyka

Katedra Socjologii Prawa i Praw Człowieka
U źródeł polskiej socjologii prawa

Stanisław Fel
Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej
Osoba w społeczeństwie i gospodarce oraz jej prawa

Arkadiusz Jabłoński, Cezary Hunkiewicz
Katedra Filozofii Społecznej
Między personalizmem chrześcijańskim a obiektywizmem krytycznym

Andrzej Podraza
Katedra Politologii
Rozwój badań politologicznych w KUL

Ewa Albińska

Katedra Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej
Socjologia rozwoju regionalnego

Michał Skrzypek
Socjologia zdrowia, choroby i medycyny w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na tle tradycji subdyscypliny w Polsce


ROZDZIAŁ IV. KONDYCJA WSPÓŁCZESNEJ SOCJOLOGII POLSKIEJ

Janusz Mucha, Łukasz Krzyżowski
Socjologia polska po przemianach ustrojowych końca lat osiemdziesiątych. Kilka spostrzeżeń

Janina M. Zabielska
Sprawozdanie z panelu "Panorama obszarów badawczych socjologii w Polsce"

Indeks nazwisk 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2018, godz. 23:28 - Tomasz Peciakowski