Surrexit Dominus vere, alleluia.
Ipsi gloria et imperium per universa æternitatis sæcula, alleluia, alleluia.
__________________

Zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków, alleluja, alleluja.

 

 

 

Crucem tuam adoramus, Domine,
et sanctam resurrectionem tuam laudamus et glorificamus:
ecce enim propter lignum venit gaudium in universo mundo.
_________________________

Wielbimy krzyż Twój, Panie,
i wyznajemy Twoje święte zmartwychwstanie,
oto bowiem przez to drzewo przyszła radość na świat cały.

 

 

Per sua sancta vulnera gloriosa
custodiat et conservet nos Christus Dominus.

Lumen Christi gloriose resurgentis
dissipet tenebras cordis et mentis.
_________________________

Przez swoje święte rany jaśniejące chwałą
niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan.

Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego
rozproszy ciemności naszych serc i umysłów.


 
Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2010, godz. 14:04 - Stanisław Sarek