• Retoryka stosowana to kierunek wyjątkowy i nowoczesny, otwarty na dyskurs współczesnych demokracji i jednocześnie mocno zakorzeniony w tradycji. Jest to kierunek unikatowy, zaprojektowany, utworzony i realizowany po raz pierwszy we współczesnej polskiej edukacji. Retoryka uczy sztuki posługiwania się słowem w każdej sytuacji komunikacyjnej. Stąd jej tak współcześnie ceniona uniwersalność, przekładająca się na elastyczność w zakresie odpowiedzi oraz inne umiejętności poszukiwane przez pracodawców. Jak się okazuje, w kwestii przekonywania drugiego człowieka, od czasów starożytnych niewiele się zmieniło - najbardziej nowoczesne formy perswazji, obecne np. w reklamie czy blogu internetowym, w sposób fundamentalny okazują się być analizowane właśnie narzędziami retoryki.

Specjalizacje w ramach kierunku

  • Specjalizacje w zakresie retoryki dyskursu publicznego, retoryki sądowniczej oraz retoryki w kulturze. Jednocześnie można uzyskać dodatkowe certyfikaty i uprawnienia: emisja głosu, dydaktyka retoryki, trener rozwoju osobistego, organizacja wystąpień publicznych i widowisk artystycznych.

Wyjazdy i zajęcia praktyczne

  • W ramach programu studiów realizowane sq zajęcia praktyczne w zakresie: korygowania błędów wymowy, mnemotechniki, operowania głosem, kultury żywego słowa, komunikacji niewerbalnej, elementów sztuki aktorskiej, sztuki wystąpień publicznych, sztuki etykiety.

Dla tych, którzy lubią działać :)

  • Koło Naukowe Studentów Retoryki Stosowanej.

Studia, studia... i po studiach

  • Kierunek kształci ekspertów i analityków w zakresie perswazji komunikacyjnej, uczy reguł pracy negocjatorów, mediatorów, organizatorów debat i dyskusji, specjalistów do spraw kształtowania dyskursu społecznego i zawodowego, animatorów kultury językowej, szkoleniowców i trenerów komunikacji interpersonalnej obszaru społeczno-biznesowego. Pozwala na nabycie umiejętności: sprawozdawców, rzeczników prasowych, organizatorów konferencji, wystąpień publicznych i medialnych, widowisk artystycznych, specjalistów do spraw kształtowania wizerunku osobowego i instytucji.
Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2012, godz. 15:06 - Andrzej Zykubek