Unikatowy kierunek studiów retoryka stosowana, prowadzony jako stacjonarne studia I stopnia, ma charakter:

  • interdyscyplinarny – łączą różne dziedziny wiedzy;
  • uniwersalny – nabywana wiedza i umiejętności mogą być stosowane w różnych obszarach i dziedzinach rynku pracy;
  • systemowy – odbywają się na bazie wypracowanego historycznie spójnego systemu retoryki, wpisanego w aktualnie funkcjonujące reguły życia społecznego.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017, godz. 15:11 - Andrzej Zykubek