retoryka

ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

 

 

Unikatowe studia z retoryki stosowanej odpowiadają na współczesne wyzwania i zapotrzebowania rynku pracy. Specjaliści prowadzący wykłady i warsztaty, np. z kompozycji wypowiedzi ustnych i pisemnych, mnemotechniki, topiki, sztuki argumentacji, erystyki i sofistyki, sztuki etykiety, pozawerbalnych elementów akcji oratorskiej, sztuki wystąpień publicznych kładą nacisk na praktyczne aspekty przekazywanej wiedzy w zakresie budowania i analizy perswazji słownej i wizualnej. Studia umiejętnie wdrażają w zastosowanie zasad retoryki do wiodących dzisiaj form komunikacji: przemówienia, prezentacje, promocje, prowadzenie konferencji i widowisk publicznych, przemówienia, reklama, public relations, wszelkie formy przekazów słownych i wizualnych.

 

Specjalizacje:

  • retoryka dyskursu publicznego - umiejętności retoryczne zastosowane do sfery relacji społecznych w biznesie, polityce, sądownictwie;
  • retoryka w kulturze - umiejętności retoryczne w zastosowaniu do wydarzeń okolicznościowych: jubileusze, promocje, wystawy, festiwale, wydarzenia artystyczne.

 

Studenci w ramach studiów uczestniczą w praktykach zawodowych, współpracują z instytucjami samorządowymi i politycznymi, mają możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne.

 

Studenci mogą działać w ramach Koła Naukowego Studentów Retoryki Stosowanej. Organizują konferencje, podczas których pracują jako szkoleniowcy, jak również zapraszają trenerów, podnosząc swoje kwalifikacje. Organizują także Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski.


Ponadto w ramach Laboratorium Teatralnego im. Heleny Modrzejewskiej studenci pod kierunkiem reżysera przygotowują spektakle teatralne, np. „Antygona”, „Damy i Huzary”, „Dziady”, cieszące się uznaniem w środowisku artystycznym, ucząc się jednocześnie posługiwania się słowem oraz odpowiedniego operowania gestem i mimiką dla celów późniejszej praktyki zawodowej.

 

Studia z retoryki stosowanej przygotowują do wykonywania takich zawodów jak: trener komunikacji interpersonalnej obszaru społeczno-biznesowego, specjalista do spraw kształtowania wizerunku osobowego oraz instytucji, negocjator, mediator, rzecznik prasowy, copywriter, specjalista do spraw kampanii marketingowych i politycznych, specjalista komunikacji niewerbalnej, logograf, szkoleniowiec w zakresie wystąpień publicznych, konferansjer, organizator wystąpień publicznych, analityk perswazji słownej i wizualnej.

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • umiejętności występów publicznych, prowadzenia debat, dyskusji, widowisk, szkoleń
  • kierowania wizerunku osoby i instytucji
  • analizy i budowania perswazyjnych strategii audiowizualnych

Zawody:

  • trener komunikacji interpersonalnej w obszarze biznesowo – społecznym
  • specjalista ds. kształtowania wizerunku osobistego i instytucji
  • mediator
  • rzecznik prasowy
  • spiker radiowy

 

 

;

Autor: Katarzyna Mysłowska
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2015, godz. 10:29 - Ewa Kula