Fr. Marcin Kowalski was born in Kielce, Poland, in 22.05.1977. In the years 1996-2002, he pursued philosophical and theological studies at the Priest Seminar of Kielce. He graduated in 2002 obtaining masters in biblical theology at John Paul II Catholic University of Lublin (the title of work – Pilgrimage to God present in the temple. Exegetical-theological study of Ps 84). He became an ordained priest in 2002 at the diocese of Kielce. In the years 2003-2011, he studied at the Pontifical Biblical Institute in Rome and at Rothberg International School in Jerusalem. In 2007 he obtained a Licentiate in Sacred Scripture submitting the work ‘We shall all be changed’ (1 Cor 15:51): Transformation of the Living at the Parousia of Christ: An Exegetico-Rhetorical Study of 1 Cor 15:50-57. In 2011 he obtained a Ph.D. in Sacred Scripture at the Pontifical Biblical Institute in Rome defending the dissertation Transforming Boasting of Self into Boasting in the Lord: The Development of the Pauline Periautologia in 2 Cor 10-13 in Light of the Programmatic Introduction of 2 Cor 10 written at the seminar of Fr. J.-N. Aletti, SJ. Currently, Fr. Marcin Kowalski teaches courses in the Old and New Testaments at John Paul II Catholic University of Lublin and at the Priest Seminar of Kielce in Poland. His field of research comprises letters of Saint Paul, ancient rhetoric, oral traditions, socio-rhetorical criticism, narratology, and historical Jesus. He is a managing editor of Biblical Annals and a host of TV and radio programs popularizing the Bible.

 

Chosen Publications:

Transformation Necessary to Inherit The Kingdom of God. Rhetorical Analysis of 1 Cor 15:50-57”, Królestwo Boże. Dar i nadzieja (red. K. Mielcarek) (ABL III; Lublin 2009) 109-131.

Corruptible, Incorruptible and the Kingdom of God. Semantic Background of the Idea of Transformation in 1 Cor 15:50-53”, Królestwo Boże. Dar i nadzieja (red. K. Mielcarek) (ABL III; Lublin 2009) 133-153.

“ ‘Slave of Christ, God’s Cultic Minister, Debtor of Greeks and Barbarians. Pauline Apostolic Credentials in Rom 1,1-17”, ZN KUL 53/2 (2010) 3-23.

„Wiara w Chrystusa jako jedyna droga zbawienia. Analiza retoryczna Rz 1 – 4”, Kieleckie Studia Teologiczne 11 (2012) 91-112.

Rola słowa Bożego w procesie pojednania człowieka z Bogiem w świetle 2 Kor 5,16-21”, Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej (red. B. Migut – A. Piwowar) (Lublin 2012) 79-100.

„W obronie wspólnoty zagrożonej pogańskim wpływem: Paweł i fałszywi apostołowie w 2 Kor 10 – 13”, W służbie communio (red. J. Rzymski – T. Syczewski) (Drohiczyn 2012) 31-58.

Transforming Boasting of Self into Boasting in the Lord. The Development of the Pauline Periautologia in 2 Cor 10–13 (Studies in Judaism; Lanham, MD: University Press of America 2013).

„Sługa słowa i chluba Koryntu. Analiza literacko-retoryczna argumentacji Pawła w 2 Kor 1–7”, BibAn 3/2 (2013) 309-338.

„Hiob wzywa Zmartwychwstałego. Ujęcie dramatu zbawienia w ‘Mesjaszu’ G.F. Haendla”, Biblia kodem kulturowym Europy (ABL 9; Lublin 2013) 17-38.

„’Abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą’ (2 Kor 5,21b). Zarys Pawłowej nauki o usprawiedliwieniu i jej eklezjalne implikacje”, Kościół komunia i dialog. Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi w 75. Rocznicę urodzin (red. P. Kantyka – J. Czerkawski – T. Siemieniec) (Kielce 2014) 133-146.

Chi è quest’uomo che osa anche rimettere i peccati?”… (Lc 7,49). La trama ed il clou del racconto lucano sulla donna peccatrice (Lc 7,36-50), BibAn 4/1 (2014) 97-120.

„Jak chwaląc siebie oddać chwałę Panu? Strategia i dynamika Pawłowej periautologii w 2Kor 10 – 13”, ZN SBP 11 (2014) 333-354.

„Wolność w uścisku grzechu lub łaski: Deuteronomista, Syrach i Paweł na temat wolnej woli”, KST 13 (2014) 69-87.

Od wiary Abrahama do wiary Kościoła (ABL XI; Lublin 2014)

„Sprawiedliwość Boża w świetle Listu do Rzymian”, VV 26 (2014) 95-126.

Un fariseo triste, una peccatrice innamorata e Gesù dal potere divino. La costruzione dei personaggi in Lc 7,36-50”, BibAn 5/1 (2015) 137-158.