2016

prof. dr hab. Józef Baniak
ks. prof. dr hab. Włodzimierz Broński
prof. dr hab. Jacek Dąbała
ks. dr hab. Stanisław Fel

dr hab. Krzysztof Gładkowski

dr hab. Ewa Głażewska
dr hab. Arkadiusz Jabłoński
prof. dr hab. Marek Jabłonowski
prof. dr hab. Wojciech Jakubowski
dr hab. Wojciech Kajtoch
ks. prof. dr hab. Jan Krajczyński
prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska
dr hab. Wojciech Misztal

ks. dr hab. Robert Nęcek
dr hab. Wojciech Pawlik
dr hab. Tomasz Pawlikowsk

dr hab. Tadeusz Popławkii
dr hab. Marek Rembierz
dr hab. Paweł Sobczyk
prof. dr hab. Krzysztof Stępnik

prof. dr hab. Józef Styk

dr hab. Antoni Szwed

ks. prof. dr hab. Sławomir Zaremba
dr hab. Lech Zdybel