Aula 408

(dla 473 osób)

Audytoria

wykaz pomieszczeń

Sale ćwiczeniowe

wykaz pomieszczeń

 

Informacje dotyczące sposobu rezerwacji pomieszczeń CTW:

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, odpowiedź udzielana jest w terminie do 3 dni.

 

1. Wnioski dokonywane poprzez system zgłoszeń e-kul dla jednostek organizacyjnych KUL:

  • zgłoszenie prośby o rezerwację: co najmniej TYDZIEŃ przed planowanym spotkaniem

 2. Dokonywane poza systemem zgłoszeniowym w e-kul – na podstawie wniosku/formularza:

formularz doc,

formularz pdf

  • wniosek/formularz o rezerwację należy złożyć co najmniej TYDZIEŃ przed planowanym spotkaniem

 

  • na wniosku/formularzu o rezerwację bezwzględnie wymagany jest podpis i pieczątka osoby z władz zarówno w przypadku jednostek KUL, jak i jednostek zewnętrznych (firmy, stowarzyszenia, fundacje itp.). (W przypadku podmiotów zewnętrznych bezwzględnie wymagane jest okazanie zgody władz KUL na organizację wydarzenia na terenie uczelni).

  • złożenie wniosku/formularza NIE OZNACZA automatycznej zgody na wynajęcie sali lub auli. Prosimy nie drukować zaproszeń i plakatów ani w żaden inny sposób nie informować o spotkaniu przed uzyskaniem potwierdzenia rezerwacji!!!

  • na wniosku Organizacji Studenckich podlegających pod Jednostki Wydziałowe, wymagany jest podpis i pieczątki odpowiednio: Koła Naukowe - Kurator Jednostki, Prorektor ds. studenckich; Rada Studentów oraz Rada Doktorantów - Prorektor ds. studenckich Wydziałowe Samorządy Studentów/Rady - Dziekan lub Prodziekan

    UWAGA!

Rezerwacji pomieszczeń dydaktycznych na dany semestr bieżącego roku akademickiego można dokonywać wyłącznie po zakończeniu procesu wprowadzenia rozkładów zajęć dydaktycznych!!!

Autor: Wiesława Chibowska
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2016, godz. 10:09 - Wiesława Chibowska