Aula 408

(dla 473 osób)

Audytoria

wykaz pomieszczeń

Sale ćwiczeniowe

wykaz pomieszczeń

 

Informacje dotyczące sposobu rezerwacji pomieszczeń CTW:

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, odpowiedź udzielana jest w terminie do 3 dni:)

 1. Wnioski dokonywane poprzez system zgłoszeń e-kul dla jednostek organizacyjnych KUL -

prosimy o zgłoszenie prośby o rezerwację co najmniej na TYDZIEŃ przed planowanym spotkaniem!

 2. Wnioski dokonywane poza systemem zgłoszeniowym w e-kul można złożyć na podstawie formularza:

formularz doc,

formularz pdf

prosimy o złożenie formularza o rezerwację co najmniej na TYDZIEŃ przed planowanym spotkaniem!

 

Na wniosku/formularzu o rezerwację wymagany jest podpis i pieczątka osoby z władz zarówno w przypadku jednostek KUL, jak i jednostek zewnętrznych (firmy, stowarzyszenia, fundacje itp.). (W przypadku podmiotów zewnętrznych wymagane jest okazanie zgody władz KUL na organizację wydarzenia na terenie uczelni).

 


 

Dodatkowe uwagi:

 

Złożenie wniosku/formularza NIE OZNACZA automatycznej zgody na wynajęcie sali lub auli. Prosimy nie drukować zaproszeń i plakatów ani w żaden inny sposób nie informować o spotkaniu przed uzyskaniem potwierdzenia rezerwacji!

Na wniosku Organizacji Studenckich podlegających pod Jednostki Wydziałowe, wymagany jest podpis i pieczątki odpowiednio: Koła Naukowe - Kurator Jednostki, Prorektor ds. studenckich; Rada Studentów oraz Rada Doktorantów - Prorektor ds. studenckich Wydziałowe Samorządy Studentów/Rady - Dziekan lub Prodziekan.

Rezerwacji pomieszczeń dydaktycznych na dany semestr bieżącego roku akademickiego można dokonywać wyłącznie po zakończeniu procesu wprowadzenia rozkładów zajęć dydaktycznych.

 

Autor: Wiesława Chibowska
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2017, godz. 15:14 - Wiesława Chibowska