RF 55 (2007) nr 1

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: Barbara Chyrowicz, Piotr Gutowski, Zygmunt Hajduk, Stanisław Judycki (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), Zenon E. Roskal, Roman Schmidt (SEKRETARZ / SECRETARY)

<<< 

ARTYKUŁY

 • Anna BROŻEK, O kategoriach i kategoryzacjach // On Categories and Categorizations (Sum.) [5-22] PDF PDF (395.08 KB)
 • Bożena CZERNECKA-REJ, Uwagi o Susan Haack rozumieniu filozofii logiki // Remarks on Susan Haack's Conception of Philosophy of Logic (Sum.) [23-46] PDF PDF (373.62 KB)
 • Justyna HERDA, Neutralistyczna i syntetyczna teoria ewolucji // Neutralist and Synthetic Theory of Evolution (Sum.) [47-70] PDF PDF (472.55 KB)
 • Krzysztof HUBACZEK, Teodycea bez unde malum? Marilyn McCord Adams odpowiedź na problem zła // Theodicy without unde malum? Marilyn McCord Adams's Response to the Problem of Evil (Sum.) [71-88] PDF PDF (392.98 KB)
 • Ks. Stanisław JANECZEK, Między filozoficzną historią filozofii a historią kul­tury. Z rozważań nad metodą historii filozofii w Polsce // Between Philosophical History of Philosophy and History of Culture. From the Considerations of the Method of History of Philosophy in Poland (Sum.) [89-108] PDF PDF (397.46 KB)
 • Ernest JANUSZEWSKI, Logiczne i filozoficzne problemy związane z logiką rozmytą // Logical and Philosophical Problems Connected with Fuzzy Logic (Sum.) [109-128] PDF PDF (352.21 KB)
 • Stanisław KICZUK, Logika formalna czy logiki formalne? // Formal Logic or Formal Logics? (Sum.) [129-157] PDF PDF (401.95 KB)
 • Mirosław KIWKA, Doświadczenie mistyczne w ujęciu konstruktywistycznego kontekstualizmu Stevena T. Katza // Mystical Experience in Steven T. Katz's Constructivist Contextualism Ap­proach (Sum.) [159-188] PDF PDF (488.65 KB)
 • Anna KOZANECKA, O rodzajach logik temporalnych // On Kinds of Temporal Logics (Sum.) [189-199] PDF PDF (373.77 KB)
 • Edward NIEZNAŃSKI, Aksjomatyczne ujęcie problemu teodycei // Axiomatic Approach to the Problem of Theodicy (Sum.) [201-217] PDF PDF (452.56 KB)
 • Marcin TKACZYK, Założeniowe systemy normalnych logik modalnych // Natural Deduction Systems of Normal Modal Logics (Sum) [219-228] PDF PDF (320.90 KB)
 • Krzysztof WÓJTOWICZ, O filozofii matematyki Imre Lakatosa // On Imre Lakatos' Philosophy of Mathematics (Sum.) [229-247] PDF PDF (402.24 KB)

TŁUMACZENIA // [TRANSLATIONS]

 • Tim CRANE, Czas (przeł. Marcin Iwanicki) [249-263] PDF PDF (363.91 KB)
 • Sydney SHOEMAKER, Czas bez zmiany (przeł. Marcin Iwanicki) [265-284] PDF PDF (401.07 KB)
 • Max BLACK, Zasada identyczności rzeczy nieodróżnialnych (przeł. Marcin Iwa­nicki) [285-296] PDF PDF (346.21 KB)

RECENZJE // [REVIEWS]

PDF PDF (512.13 KB)

 • Brian DAVIES, Wprowadzenie do filozofii religii (Mirosław Kiwka) [297-302]
 • Frans H. VAN EEMEREN, Rob GROOTENDORST, A Systematic Theory of Ar­gumentation. The Pragma-Dialectical Approach (Marcin Koszowy) [303-309]
 • The Logic of Time and Modality, edd. Torben BRAÜNER, Per HASLE and Peter ØHRSTRØM, „Synthese" Volume 150, Number 3/June, 2006 (Marek Lechniak) [309-315]
 • J. C. BEALL, Greg RESTALL, Logical Pluralism (Marcin Tkaczyk) [316-319]
 • Daniel A. BONEVAC, Deduction: Introductory Symbolic Logic, 2nd Edition (Marcin Tkaczyk) [319-323]
 • Bede RUNDLE, Why There Is Something Rather than Nothing (Jacek Woj­tysiak) [323-329]

 

Contents [in English] [331-332] PDF PDF (164.57 KB)

Spis treści // [Contents in Polish] [333-334] PDF PDF (168.94 KB)

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2009, godz. 18:22 - Stanisław Sarek