RH 54 (2006) z. 1

SPIS TREŚCI // TABLE OF CONTENTS

  • Wojciech TRYBULSKI, Słowacki wśród uczonych // Słowacki Among Scholars (Sum.) [5-85]
  • Monika Anna KULESZA, Anioły Juliusza Słowackiego // Juliusz Słowacki’s Angels (Sum.) [87-148]
  • Agata SEWERYN, „Najsubtelniejszy muzyk w poezji"? Juliusz Słowacki a muzyka // “The Subtlest Musician in Poetry?” Juliusz Słowacki and Music (Sum.) [149-234]

 

 

 

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2009, godz. 20:16 - Stanisław Sarek