RT_01

Roczniki Biblijne

(poprzedni tytuł: Roczniki Teologiczne, z. 1: Pismo święte)

Biblical Annals

(former title: Annals of Theology, fasc. 1: Holy Scripture)

ISSN 1233-1457       Auctoritate ordinarii

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL: ks. Jerzy Chmiel, ks. Józef Kudasiewicz, Hugolin Langkammer OFM, Stanisław Mędala CM, Jérôme Murphy-O’Connor OP, ks. Jan Kanty Pytel, Ryszard Rubinkiewicz SDB (PRZEWODNICZĄCY / PRESIDENT), Michał Wojciechowski

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: ks. Wojciech Pikor (SEKRETARZ / SECRETARY), Waldemar Rakocy CM (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), Stefan Szymik MSF, ks. Henryk Witczyk

Adres Redakcji / Editorial Office Address: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

RT 55 (2008) z. 1

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2012, godz. 18:46 - Stanisław Sarek