RF-winieta2

 

Roczniki Filozoficzne

Annals of Philosophy

ISSN 0035-7685

 

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL: Bp Bronisław Dembowski, Juliusz Domański, Susan Haack, Jacek J. Jadacki, Jerzy Janik, Kazimierz Jodkowski, ks. Edmund Morawiec, ks. Piotr Moskal, Edward Nieznański, Sergei Odintsov, Vittorio Possenti, Peter Simons, Barry Smith, Antoni B. Stępień, Władysław Stróżewski, ks. Andrzej Szostek, ks. Tadeusz Ślipko, Toshiharu Waragai, Richard Warner, Abp Stanisław Wielgus, s. Zofia J. Zdybicka

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: Zenon E. Roskal (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), Paweł Garbacz, Przemysław Gut, Henryk Kiereś, Jan Kłos, Zbigniew Wróblewski, James Barham (REDAKTOR JĘZYKOWY / LANGUAGE EDITOR), Anna Starościc (SEKRETARZ / SECRETARY)

Adres Redakcji / Editorial Office Address: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

„Roczniki Filozoficzne”, w tym archiwum wydań, na stronach Wydziału Filozofii KUL

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2015, godz. 07:55 - Ewa Kula