RT_04

Roczniki Historii Kościoła

(poprzedni tytuł: Roczniki Teologiczne, z. 4: Historia Kościoła)

Annals of Theology, fasc. 4: Church History

ISSN 1233-1457       Auctoritate ordinarii

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL: Arkadiusz Baron SJ, ks. Andrzej Bruździński, Ludwik Grzebień SJ, Witold Molik, Jan Szyling, Jerzy Treder, ks. Marek T. Zahajkiewicz

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: ks. Franciszek Drączkowski, ks. Jerzy Pałucki, Stanisław Tylus SAC (SEKRETARZ / SECRETARY), ks. Jan Walkusz (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), ks. Anzelm Weiss, Stanisław Wilk SDB

Adres Redakcji / Editorial Office Address: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

RT 55 (2008) z. 4 [w druku // in press]

RT 54 (2007) z. 4

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2012, godz. 19:35 - Stanisław Sarek